زمین ارسال تئاتر تاریخ فرهنگ معرفی

زمین: ارسال تئاتر تاریخ فرهنگ معرفی نمایش نوجوان جشنواره خردسالان نمایشنامه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جهت دور زدن تحریم‌ها بابک زنجانی تازه خلق نکنید/ نخبگان را جذب کنید ، روزنامه اطلاعات

راه دور زدن تحریم‌ها از مسیر تجار حرفه‌ای و ماهر می‌گذرد ولی نهایتاً به خلق بابک‌ زنجانی‌ها می‌انجامد ولی راه غلبه بر تحریم‌ها از مسیر جذب و به‌کارگیری نخبگان ب

جهت دور زدن تحریم‌ها بابک زنجانی تازه خلق نکنید/ نخبگان را جذب کنید ، روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات: جهت دور زدن تحریم ها بابک زنجانی تازه خلق نکنید/ نخبگان را جذب کنید

عبارات مهم : فناوری

راه دور زدن تحریم ها از مسیر تجار حرفه ای و ماهر می گذرد ولی نهایتاً به خلق بابک زنجانی ها می انجامد ولی راه غلبه بر تحریم ها از مسیر جذب و به کارگیری نخبگان به دست می آید. جهت جذب نخبگان راه های رفته و به نتیجه نرسیده دیگر جواب نمی دهد باید همه شرایط و جذابیت های جذب نخبگان فراهم آید.

روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: جهت گذر همیشگی از تحریم ها، باید فناوری ها را بومی کنیم تا اقتصاد کشور، اقتصاد مقاومتی شود. بومی کردن فناوری ها، در مدت وقت نسبتاً کم، عمیقاً نیازمند به کارگیری نخبگان و بازگشت نخبگان ایرانی و وطن دوست مقیم خارج است.

راه دور زدن تحریم ها از مسیر تجار حرفه ای و ماهر می گذرد ولی نهایتاً به خلق بابک زنجانی ها می انجامد ولی راه غلبه بر تحریم ها از مسیر جذب و به کارگیری نخبگان به دست می آید. جهت جذب نخبگان راه های رفته و به نتیجه نرسیده دیگر جواب نمی دهد باید همه شرایط و جذابیت های جذب نخبگان فراهم آید. با جذب نخبگان کشور مصون و آسیب ناپذیر می شود. دیگر نیازمند پژو و توتال نخواهیم بود. باید طراحی نو در انداخت و این البته به همان اندازه که سخت می نماید، مهم است.

جهت دور زدن تحریم‌ها بابک زنجانی تازه خلق نکنید/ نخبگان را جذب کنید ، روزنامه اطلاعات

واژه های کلیدی: فناوری | اطلاعات | تحریم ها | اطلاعات | روزنامه | بابک زنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog